Retourneren

Je heb het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jouw aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

- Binnenkort meer informatie