Privacy

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens schoonheidssalonmarielle.nl

Schoonheidssalonmarielle.nl neemt de bescherming van jouw persoons-gerelateerde gegevens zeer serieus. Met de onderstaande verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens willen wij jouw erover informeren, welke persoons-gerelateerde gegevens bij het gebruik van onze internetpagina schoonheidssalonmarielle.nl verzamelt en hoe deze door ons verwerkt, gebruikt en beschermd worden.

Onder ‘persoonsgegevens' moet worden verstaan: stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om een werkelijk bestaande (natuurlijke) persoon aan te duiden of te traceren. Bij het gebruik van deze website buiten Nederland kunnen lokale regels van toepassing zijn.

1. Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor?

Wettelijke gronden voor het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens mag schoonheidssalonmarielle.nl persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zakelijke of andere wettige doeleinden, zoals:

- wanneer dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website, waaronder procesverbetering en onderhoud van de website, het verstrekken van informatie aan jouw, direct marketing,

- wanneer je hiermee hebt ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of wanneer dit noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens die door jouw zijn verstrekt:

Contactformulier – wij kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen wanneer je vrijwillig het contactformulier op onze website invult. Persoonsgegevens die dit kan omvatten zijn; aanhef, naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op jouw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die je hebt aangevraagd, te verstrekken.

Klantenservice – wij kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen wanneer je contact opneemt met onze klantenservice om jouw vraag en/of klacht in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen alleen gegevens verzamelen voor zover nodig om jouw van dienst te kunnen zijn met jouw vraag en/of klacht.

Evenementen – Wanneer iemand zich registreert voor één van onze evenementen vragen wij bij de registratie om een aanhef, naam, naam organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer. We zullen de naam, de functie en naam organisatie delen met andere personen die deelnemen aan hetzelfde evenement.

Marketing – indien je ons hebt voorzien van jouw contactgegevens, kunnen wij contact met je opnemen via de telefoon, e-mail of per post voor marketingdoeleinden met betrekking tot onze diensten en onze website, tenzij je ons laat weten dat je deze vorm van marketing niet wilt ontvangen.

Marketing Opt-Out – Je hebt het recht om op elk moment en kosteloos af te melden van het ontvangen van marketingcommunicatie door dit te melden via schoonheidssalonmarielle.nl of door gebruik te maken van de 'afmelden' ('unsubscribe') optie opgenomen in elke marketing e-mail die je van ons ontvangt.

2. Verstrekking gegevens aan derden

Schoonheidssalonmarielle.nl geeft in beginsel geen persoonlijke informatie van haar klanten door buiten schoonheidssalonmarielle.nl. Binnen schoonheidssalonmarielle.nl kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden. Sommige diensten die wij leveren vereisen echter de betrokkenheid van derden. Wij hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Aan deze derden worden slechts persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze derde deze gegevens nodig heeft ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van schoonheidssalonmarielle.nl, geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke bevoegdheid, toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en schoonheidssalonmarielle.nl in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving.

Wij kunnen jouw informatie aan andere derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

Social media providers verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens. Raadpleeg het privacyreglement van de betreffende social media provider voor meer informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

3. Bewaren en vernietigen van persoonsgegevens

Wanneer we persoonlijke informatie verwerken, streven we er naar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Schoonheidssalonmarielle.nl mag alleen persoonlijke informatie verzamelen die toereikend, relevant en niet overmatig is. Ook zullen we irrelevante of overmatige gegevens op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Jouw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten te kunnen leveren en de beste service te kunnen bieden. Voor bepaalde gegevens kunnen wij verplicht zijn deze voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien dit wordt vereist door de wet.

4. Gegevensbeveiliging

Schoonheidssalonmarielle.nl hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging.

5. Vertrouwelijke informatie

Schoonheidssalonmarielle.nl erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacy Policy en alle toepasselijke wetten.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je hebt het recht:

- op verzet tegen gebruik van persoonsgegevensinzage en rectificatie van persoonsgegevens;

- om vergeten te worden;

- om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Als je wilt weten welke gegevens wij over jouw hebben vastgelegd, of als je contact met ons wilt opnemen om jouw rechten uit te oefenen, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen via schoonheidssalonmarielle.nl.

7. Wijzigingen in onze privacy policy

Onze Privacy Policy kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt je de meest recente informatie.